Brëkòwnik:Warszk/Artikle

Wikisłowôrz - wòlny ë wielojãzëkòwi słowôrz
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

(Żelë słowò je ju w słowôrzu, przéńdzesz do jegò edicëji.)
Wskôze òpisëwaniô słôwFAQ

Swadesh[edicëjô]

 1. òn
 2. , ma
 3. wa
 4. òni
 5. ten, nen, ta, na, to, no
 6. tam ten, tamten, tam ta, tamta, tam to, tamto
 7. tu, tuwò, hewò
 8. , tam, henë
 9. chto
 10. co
 11. dze, gdze
 12. czédë, czedë, czej
 13. jak, jakno
 14. nie, nié, ni
 15. wszëstkò, wszëtkò, wszedno, wszëternôstkò
 16. wiele
 17. czile
 18. pôrã, mało, niewiele
 19. jiny, jinszi
 20. jeden
 21. dwa
 22. trzë
 23. sztërë
 24. piãc
 25. wiôldżi, wieldżi, wialdżi
 26. dłudżi
 27. szeroczi
 28. grëbi, tłësti
 29. cãżczi
 30. môłi, małi
 31. krótczi
 32. wąsczi
 33. cenczi
 34. białka
 35. chłop, mąż
 36. człowiek
 37. dzeckò
 38. białka, slëbnô
 39. slëbnik, chłop
 40. mëma, nëna, mama
 41. òjc
 42. zwiérz, zwierzã
 43. rëba
 44. ptôch
 45. pies
 46. wsza, wesz
 47. wąż, żmija
 48. robôk
 49. drzéwiã, drzewò
 50. las
 51. czij, pôłka, skôl, kólc
 52. brzôd
 53. semiã, semiónkò
 54. lëst
 55. kòrzéń, kùrdzel
 56. kóra
 57. kwiat
 58. trôwa
 59. lina, sznur
 60. skóra
 61. miãso
 62. krew
 63. gnôt
 64. tołst, tłuszcz, tłëst, sadło
 65. jajëszcze, jaje, jajco
 66. róg, bód
 67. ògón, rëpa
 68. pióro
 69. włosë
 70. głowa
 71. ùchò
 72. òkò
 73. nos, cnik
 74. gãba, flaba, munia
 75. ząb
 76. jãzëk
 77. nokc, paznokc
 78. stopa
 79. noga
 80. kòlano, klëka
 81. rãka
 82. skrzidło
 83. brzëch, żot
 84. wątpia, flaczi, brzëchòwina
 85. szëja
 86. plecë
 87. piers
 88. serce
 89. wątroba
 90. pic
 91. jesc
 92. grëzc
 93. sysac, cëcac
 94. plwac, plëwac
 95. wracac, wonôtowac, blékac
 96. wiôc, dic
 97. òddichac, chôlpac
 98. smiôc sã
 99. widzec
 100. czëc
 101. wiedzec
 102. mëslëc, dëdac
 103. cknąc, wąchac
 104. bòjec sã
 105. spac
 106. żëc
 107. ùmierac, ùmrzéc
 108. zabic, ùrznąc
 109. biôtkòwac, wòjowac
 110. jachtowac
 111. ùderzëc
 112. cyc, cąc, rznąc, sekac
 113. rozdzelac, rozparłãczac
 114. pchnąc, seknąc, kolnąc
 115. drapac, skrobac
 116. kòpac, rëc
 117. płëwac
 118. lôtac
 119. szpacérowac, przechôdac sã
 120. przëchôdac, przińc
 121. leżec
 122. sedzec
 123. stojec
 124. òbrôcac, òbrócëc
 125. ùpôdac
 126. dôwac, dac
 127. trzëmac
 128. scëskac, zeżëmac
 129. czochrac, szorowac, trzéc
 130. mëc
 131. wëcerac
 132. cygnąc, cągnąc
 133. pchac, cësnąc
 134. cëskac
 135. rzeszëc, wiãzac
 136. szëc
 137. rechòwac
 138. gôdac
 139. spiéwac
 140. grac
 141. ùniesc, ùnôszac sã
 142. płënąc
 143. zamiarzac
 144. pùchnąc
 145. słuńce
 146. miesądz, miesąc
 147. gwiôzda
 148. wòda
 149. deszcz
 150. rzéka
 151. jezero
 152. mòrze
 153. sól
 154. kam, kamiéń
 155. piôsk
 156. kùrz, pich
 157. zemia
 158. blóna
 159. dôka
 160. niebò
 161. wiater
 162. sniég
 163. lód
 164. dim
 165. òdżin
 166. pòpiół
 167. pôlëc
 168. darga, droga
 169. góra
 170. czerwòny
 171. zelony
 172. żôłti
 173. biôłi
 174. czôrny
 175. noc
 176. dzéń
 177. rok
 178. cepłi
 179. zëmny
 180. skòpicą, fùl, pełny
 181. nowi
 182. stôri
 183. dobri
 184. złi, lëchi
 185. zgniti
 186. nielusy, brëdny
 187. prosti
 188. òkrãgłi
 189. òstri
 190. tãpi
 191. głôdczi, równy
 192. mòkri
 193. sëchi
 194. bezzmiłkòwi, sprawiedlëwi, przënôléżny
 195. blisczi, krótczi, blëżny
 196. daleczi
 197. prawi
 198. lewi
 199. przë, kòle, kòl
 200. w
 201. z
 202. ë
 203. czéj, żlë, żle
 204. , , temù że. temù, ga
 205. miono

dni tygodnia[edicëjô]

 1. pòniedzôłk
 2. wtórk
 3. strzoda
 4. czwôrtk
 5. piątk
 6. sobòta
 7. niedzela

miesiące[edicëjô]

 1. stëcznik
 2. gromicznik
 3. strumiannik
 4. łżëkwiôt
 5. môj
 6. czerwińc
 7. lëpinc
 8. zélnik
 9. séwnik
 10. rujan
 11. lëstopadnik
 12. gòdnik

liczebniki[edicëjô]

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 30
 22. 40
 23. 50
 24. 60
 25. 70
 26. 80
 27. 90
 28. 100
 29. 1000
 30. 10000

Top 100 - jistniczi[edicëjô]

 1. jedzenie
  1. krëzbùla
 2. ubrania
  1. bót
 3. państwa
  1. Albanijô

Top 100 - czasniczi[edicëjô]

 1. isc
 2. jechac


Top 100 - znankowniczi[edicëjô]

 1. chùtczi


Miona jãzëków[edicëjô]

 1. Albanian; albański; albańsczi; sq
 2. Arabic; arabski; arabsczi; ar
 3. Armenian; armejski; armejsczi
 4. English; angielski; anielsczi
 5. Basque; baskijski; baskijsczi
 6. Belarusian; białoruski; białorusczi
 7. Bosnian; bośniacki; bòsniany
 8. Bulgarian; bułgarski; bùlgarsczi
 9. Chinese; chiński; chińsczi; zh
 10. Croatian; chorwacki; chòrwacczi
 11. Czech; czeski; czesczi
 12. Danish; duński; dëńsczi
 13. Egyptian; egipski; egipsczi
 14. Esperanto; Esperanto; Esperanto
 15. Estonian; estoński; estońsczi
 16. Etruscan; etruski; etrusczi
 17. Finnish; fiński; fińsczi
 18. French; francuski; francësczi
 19. Frisian; fryzyjski; frizyjsczi
 20. Galician; galicyjski; galicëjsczi
 21. Georgian; gruziński; grëzóńsczi
 22. Gothic; gocki; gocczi
 23. Greek; grecki; grecczi
 24. Hebrew; hebrajski; hebrajsczi
 25. Hindi; Hindi; Hindi
 26. Dutch; holenderski; hòlandzczi
 27. Indonesian; indonezyjski; indonezëjsczi
 28. Interlingua; Interlingua; Interlingua
 29. Icelandic; islandzki; islandzczi
 30. Irish; irlandzki; irlandzczi
 31. Italian; włoski; italsczi
 32. Japanese; japoński; japòńsczi; ja
 33. Catalan; kataloński; katalońsczi
 34. Kashubian; kaszubski; kaszëbsczi; csb
 35. Korean; koreański; kòrejańsczi; kr
 36. Kurdish; kurdyjski; kùrdyjsczi
 37. Lithuanian; litewski; lëtewsczi
 38. Latin; łacina; łacëzna
 39. Latvian; łotewski; łotewsczi
 40. Low Saxon; dolnosaksoński; dolnosaksóńsczi
 41. Norwegian; norweski; norwesczi
 42. Macedonian; macedoński; macedońsczi
 43. Middle English; sredniowieczny angielski; strzëdnowiekòwi anielsczi
 44. Hungarian; węgierski; madżarsczi
 45. German; miemiecczi; miemiecczi
 46. Persian; perski; persczi
 47. Polish; polski; pòlsczi; pl
 48. Portuguese; portugalski; pòrtugalsczi
 49. Punjabi; punjabi; punjabi
 50. Romanian; rumuński; rumùńsczi
 51. Russian; rosyjski; rusczi
 52. Sanskrit; Sanskryt; Sanskrit
 53. serbocroatian; serbskochorwacki; serbòchòrwacczi
 54. serbo-croatian; serbsko-chorwacki; serbòchòrwacczi
 55. Serbian; serbski; serbsczi
 56. Slovene; słoweński; sloweńsczi
 57. Slovenian; słoweński; sloweńsczi
 58. Slovak; słowacki; słowacczi
 59. Old English; staroangielski; stôroanielsczi
 60. Old Church Slavonic; starocerkiewnosłowiański; stôrocerkwiowòsłowiańsczi
 61. Spanish; hiszpański; szpańsczi
 62. Sumerian; sumeryjski; sumerëjsczi
 63. Swahili; Suahili; Suahili
 64. Swedish; szwedzki; szwedczi
 65. Tagalog; Tagalog; Tagalog
 66. Thai; tajski; tajsczi
 67. Turkish; turecki; tërecczi
 68. Ukrainian; ukraiński; ùkrajińsczi
 69. Urdu; Urdu; Urdu
 70. Vietnamese; wietnamski; wietnamsczi
 71. Volapük; Volapük; Volapük
 72. Welsh; walijski; walijsczi
 73. Venetian; wenecki; wenecczi
 74. Venetan; wenecki; wenecczi
 75. Yiddish; Jidisz; Jidisz

Afganistón[edicëjô]

 • Afganistón - Islamskô Repùblika, krôj w Azëji
 • Afganistanu, Afganistanowi, Afganistón, Afganistanã, Afganistanie
 • Afganistanë, Afganistanów, Afganistanóm, Afganistanë, Afganistanama, Afganistanach
 • Afgóna - mieszkańc Afganistanu
 • Afgana, Afganowi, Afgóna, Afganã, Afganie
 • Afgónë, Afganów, Afganom, Afganów, Afganami, Afganach
 • Afgónka - mieszkónka Afgaistanu
 • Afganczi, Afgance, Afgankã, Afganką, Afgance
 • Afganczi, Afganków, Afgankóm, Afganczi, Afgankama, Afgankach
 • Afgónë - mieszkańcowie Afganistanu
 • Afgónë, Afganów, Afganom, Afganów, Afganami, Afganach