Przejdź do zawartości

łżëkwiôt

Wikisłowôrz - wòlny ë wielojãzëkòwi słowôrz

łżëkwiôt (kaszëbsczi)[edicëjô]

Przëpôdk Pòjedińczô lëczba Wielnô lëczba
nazéwôcz łżëkwiôt łżëkwiôtë
rodzôcz łżëkwiôta łżëkwiôtów
dôwôcz łżëkwiôtowi łżëkwiôtom
winowôcz łżëkwiôta łżëkwiôtë
nôrzãdzôcz łżëkwiôtã łżëkwiôtama
môlnik łżëkwiôce łżëkwiôtach
wòłôcz łżëkwiôce łżëkwiôtë


wëmòwa:
znaczenia:

(1.1) czwiôrti miesąc rokù w gregorijansczim kalãdôrzu.

zjinaka: òb. zestôwk
przëmiôrë:

(1.1) Łżëkwiôt je czwiôrtim miesącã rokù w gregorijansczim kalãdôrzu.

syntaksa:
kòlokacëje:
synonimë:
antonimë:
krewnë:
frazeòlogòwé związczi:
etimòlogijô:
bôczënk: òb. téż stëcznik ~ gromicznik ~ strumiannik ~ łżëkwiôt ~ môj ~ czerwińc ~ lëpinc ~ zélnik ~ séwnik ~ rujan ~ lëstopadnik ~ gòdnik
dolmaczënk: