Przejdź do zawartości

môj

Wikisłowôrz - wòlny ë wielojãzëkòwi słowôrz
Przëpôdk Pòjedińczô lëczba Wielnô lëczba
nazéwôcz môj maje
rodzôcz maja majów
dôwôcz majowi majom
winowôcz môj maje
nôrzãdzôcz majã majima
môlnik maju majach
wòłôcz maju maje


wëmòwa:
znaczenia:

(1.1) piąti miesąc rokù w gregorijansczim kalãdôrzu.

zjinaka: òb. zestôwk
przëmiôrë:

(1.1) Môj je piątim miesącã rokù w gregorijansczim kalãdôrzu.

syntaksa:
kòlokacëje:
synonimë:
antonimë:
krewnë:
frazeòlogòwé związczi:
etimòlogijô:
bôczënk: òb. téż stëcznik ~ gromicznik ~ strumiannik ~ łżëkwiôt ~ môj ~ czerwińc ~ lëpinc ~ zélnik ~ séwnik ~ rujan ~ lëstopadnik ~ gòdnik
dolmaczënk:

  • wilamòwsczi: (1.1) maj