Przejdź do zawartości

ë

Wikisłowôrz - wòlny ë wielojãzëkòwi słowôrz
Ëë
wiôlgô ë môłô lëtera Ë (1.1)


wëmòwa:
znaczenia:
jistnik

(1.1) dzewiątô lëtera alfabétu

rzeszka...

(2.1) ...zrzeszô słowa ë zdania równorzãdne
(2.1) ...(przë pòwtórzeniach) wësëniô znaczënk

zjinaka: (1.1), (2.x) nie zjin.
przëmiôrë:

(2.1) Psë ë kòtë nie lëdają .
(2.2) Mëslã ë mëslã, a nick nie mògã wëmëslëc.

syntaksa:
kòlokacëje:
synonimë: a
antonimë:
krewnë:
frazeòlogòwé związczi:
etimòlogijô:
bôczënk: òb. téż a, ą, ã, b, c, d, e, é, ë, f, g, h, i, j, k, l, ł, m, n, ń, o, ò, ó, p, r, s, t, u, ù, w, y, z
dolmaczënk: