Przejdź do zawartości

balandis

Wikisłowôrz - wòlny ë wielojãzëkòwi słowôrz

balandis (lëtewsczi)

[edicëjô]


wëmòwa:
znaczenia:
jistnik, chłopsczi ôrt

(1.1) łżëkwiôt

zjinaka:
przëmiôrë:

(1.1)

syntaksa:
kòlokacëje:
synonimë:
antonimë:
krewnë:
frazeòlogòwé związczi:
etimòlogijô:
bôczënk: òb. téż sausis ~ vasaris ~ kovas ~ balandis ~ gegužė ~ birželis ~ liepa ~ rugpjūtis ~ rugsėjis ~ spalis ~ lapkritis ~ gruodis ~ metai Ne słowò òsta impòrtowóné ë mòże zamëkac w se fele. Sprawdzë je ë jeżlë mdze dobré, téj rëmni nen bôczënk.