Przejdź do zawartości

r

Wikisłowôrz - wòlny ë wielojãzëkòwi słowôrz
Rr
wiôlgô ë môłô lëtera R (1.1)


wëmòwa:
znaczenia:

(1.1) dwadzësto szósta lëtera kaszëbsczégò alfabétu.

skrodzënô

(2.1) rodzôcz

zjinaka:
przëmiôrë:

(1.1)

syntaksa:
kòlokacëje:
synonimë: (2.1) genytiw, rodzôcz
antonimë:
krewnë:
frazeòlogòwé związczi:
etimòlogijô:
bôczënk: (1.1) òb. téż a, ą, ã, b, c, d, e, é, ë, f, g, h, i, j, k, l, ł, m, n, ń, o, ò, ó, p, r, s, t, u, ù, w, y, z (2.1) nazéwôcz (nominatiw, nz), rodzôcz (genytiw, r), dôwôcz (datiw, dw), winowôcz (akùzatiw, wn), nôrzãdzôcz (jinstrumental, nrz), môlnik (lokatiw, ml), wòłôcz (wòkatiw, )
dolmaczënk: