r

Wikisłowôrz - wòlny ë wielojãzëkòwi słowôrz

r (kaszëbsczi)[edicëjô]

Rr
wiôlgô ë môłô lëtera R (1.1)


wëmòwa:
znaczenia:

(1.1) dwadzësto szósta lëtera kaszëbsczégò alfabétu.

skrodzënô

(2.1) rodzôcz

zjinaka:
przëmiôrë:

(1.1)

syntaksa:
kòlokacëje:
synonimë: (2.1) genytiw, rodzôcz
antonimë:
krewnë:
frazeòlogòwé związczi:
etimòlogijô:
bôczënk: (1.1) òb. téż a, ą, ã, b, c, d, e, é, ë, f, g, h, i, j, k, l, ł, m, n, ń, o, ò, ó, p, r, s, t, u, ù, w, y, z (2.1) nazéwôcz (nominatiw, nz), rodzôcz (genytiw, r), dôwôcz (datiw, dw), winowôcz (akùzatiw, wn), nôrzãdzôcz (jinstrumental, nrz), môlnik (lokatiw, ml), wòłôcz (wòkatiw, )
dolmaczënk: