Przejdź do zawartości

nominatiw

Wikisłowôrz - wòlny ë wielojãzëkòwi słowôrz

nominatiw (kaszëbsczi)[edicëjô]

Przëpôdk Pòjedińczô lëczba Wielnô lëczba
nazéwôcz nominatiw nominatiwë
rodzôcz nominatiwù nominatiwów
dôwôcz nominatiwòwi nominatiwóm
winowôcz nominatiwa nominatiwë
nôrzãdzôcz nominatiwã nominatiwama
môlnik nominatiwie nominatiwach
wòłôcz nominatiwie nominatiwë


wëmòwa:
znaczenia:

(1.1) pierszi przëpôdk deklinacëji, òdpòwiadô na pëtania: chto?, co?

zjinaka: òb. zestôwk
przëmiôrë:

(1.1) Nominatiw je pierszim przëpôdkã dëklinacëji, chtëren òdpowiadô na pëtania: chto? co?

syntaksa:
kòlokacëje:
synonimë: nazéwôcz
antonimë:
krewnë:
frazeòlogòwé związczi:
etimòlogijô:
bôczënk: nazéwôcz (nominatiw, nz), rodzôcz (genytiw, r), dôwôcz (datiw, dw), winowôcz (akùzatiw, wn), nôrzãdzôcz (jinstrumental, nrz), môlnik (lokatiw, ml), wòłôcz (wòkatiw, )
dolmaczënk: