Przejdź do zawartości

lokatiw

Wikisłowôrz - wòlny ë wielojãzëkòwi słowôrz
Przëpôdk Pòjedińczô lëczba Wielnô lëczba
nazéwôcz mlokatiw lokatiwë
rodzôcz lokatiwa lokatiwów
dôwôcz lokatiwòwi lokatiwòm
winowôcz lokatiw lokatiwë
nôrzãdzôcz lokatiwã lokatiwama
môlnik lokatiwie lokatiwach
wòłôcz lokatiwie lokatiwë


wëmòwa:
znaczenia:

(1.1) szósti przëpôdk deklinacëji, òdpòwiadô na pëtania: ò kògùm?, ò czim?

zjinaka: òb. zestôwk
przëmiôrë:

(1.1) Lokatiw je szóstim przëpôdkã dëklinacëji, chtëren òdpowiadô na pëtania: ò kògùm?, ò czim?

syntaksa:
kòlokacëje:
synonimë: môlnik
antonimë:
krewnë:
frazeòlogòwé związczi:
etimòlogijô:
bôczënk: nazéwôcz (nominatiw, nz), rodzôcz (genytiw, r), dôwôcz (datiw, dw), winowôcz (akùzatiw, wn), nôrzãdzôcz (jinstrumental, nrz), môlnik (lokatiw, ml), wòłôcz (wòkatiw, )
dolmaczënk: