biti

Wikisłowôrz - wòlny ë wielojãzëkòwi słowôrz

biti (serbsczi)[edicëjô]


wëmòwa:
znaczenia:

(1.1) bëc

zjinaka:
przëmiôrë:

(1.1) Januar je prwi mesec u godini i ima 31 dan. → Stëcznik je pierszim miesącã w rokù ë 31 dniów.

syntaksa:
kòlokacëje:
synonimë:
antonimë:
krewnë:
frazeòlogòwé związczi:
etimòlogijô:
bôczënk: cër. бити