stat

Wikisłowôrz - wòlny ë wielojãzëkòwi słowôrz

stat (dolnosorbsczi)[edicëjô]


wëmòwa:
znaczenia:

(1.1) pòlit. państwò

zjinaka:
przëmiôrë:

(1.1) Pódpołdnjowa Koreja jo stat w Aziji na pódpołdnjowem źělu Korejskeje połkupy.Pôłniowô Kòreja je państwã w pôłniowim dzélu kòrejańsczégò Półòstrowa.

syntaksa:
kòlokacëje:
synonimë:
antonimë:
krewnë: jist. statnik, znank. statny, statnopolitiski
frazeòlogòwé związczi:
etimòlogijô:
bôczënk:

stat' (esperanto)[edicëjô]


wëmòwa:
znaczenia:
mòrfem

(1.1) stón

zjinaka:
przëmiôrë:

(1.1)

syntaksa:
kòlokacëje:
synonimë:
antonimë:
krewnë: jist. statnik, znank. statny, statnopolitiski
frazeòlogòwé związczi:
etimòlogijô:
bôczënk:

stat (górnosorbsczi)[edicëjô]


wëmòwa:
znaczenia:

(1.1) pòlit. państwò

zjinaka:
przëmiôrë:

(1.1) Słowakska je stat w srjedźnej Europje, kiž nima žadyn přistup k morju.Słowacja je państwã w Wëstrzédny Eùropie, chtërne ni ma przëstãpù do mòrza.

syntaksa:
kòlokacëje:
synonimë:
antonimë:
krewnë:
frazeòlogòwé związczi:
etimòlogijô:
bôczënk:

stat (norwesczi (bokmål))[edicëjô]


wëmòwa:
znaczenia:

(1.1) pòlit. państwò
(1.2) stón (pòliticznô jednota)

zjinaka:
przëmiôrë:

(1.1) er faren for en ny storkrig mellom Europas stater liten. → Terô niebezpiék nowi wòjnë midzë państwama Eùropë je niewiôldżé.

syntaksa:
kòlokacëje: (1.2) De forente stater
synonimë: (1.2) delstat
antonimë:
krewnë:
frazeòlogòwé związczi:
etimòlogijô:
bôczënk: