Przejdź do zawartości

žadyn

Wikisłowôrz - wòlny ë wielojãzëkòwi słowôrz


wëmòwa:
znaczenia:

(1.1) niżódën, żódën

zjinaka:
przëmiôrë:

(1.1) Słowakska je stat w srjedźnej Europje, kiž nima žadyn přistup k morju.Słowacja je państwã w Wëstrzédny Eùropie, chtërne ni ma przëstãpù do mòrza.

syntaksa:
kòlokacëje:
synonimë:
antonimë:
krewnë:
frazeòlogòwé związczi:
etimòlogijô:
bôczënk: