Przejdź do zawartości

sausis

Wikisłowôrz - wòlny ë wielojãzëkòwi słowôrz


wëmòwa:
znaczenia:
jistnik, chłopsczi ôrt

(1.1) stëcznik

zjinaka:
przëmiôrë:

(1.1)

 syntaksa:
kòlokacëje:
synonimë:
antonimë:
krewnë:
frazeòlogòwé związczi:
etimòlogijô:
bôczënk: òb. téż Naujieji metai ~ sausis ~ vasaris ~ kovas ~ balandis ~ gegužė ~ birželis ~ liepa ~ rugpjūtis ~ rugsėjis ~ spalis ~ lapkritis ~ gruodis ~ metai Ne słowò òsta impòrtowóné ë mòże zamëkac w se fele. Sprawdzë je ë jeżlë mdze dobré, téj rëmni nen bôczënk.