bratr

Wikisłowôrz - wòlny ë wielojãzëkòwi słowôrz

bratr (górnosorbsczi)[edicëjô]


wëmòwa:
znaczenia:
jistnik

(1.1) brat, bratin, bracyn
(1.2) nôleżnik òrganizacëji Domowina

zjinaka: bratr, wl bratřa, wòłiwôcz bratře
przëmiôrë:

(1.1) Maurice Gibb jedyn z třoch bratrow skupiny Bee Gees – tón, kiž měješe stajnje kłobuk na hłowje. → Maurice Gibb béł jednym z trzech bracënów w karnie Bee Gees - ten, chtëren wiedno miôł kłobuk na głowie.
(1.2) Waženi bratřa a sotry, lubi čłonojo Domowinskich skupinow a serbskich towarstwow...Tczëwôrtni braca ë sostrë, lubòtni nôleżnicë Domowinë ë sorbsczich zdrëszenów...

syntaksa:
kòlokacëje:
synonimë:
antonimë:
krewnë: bratřik
frazeòlogòwé związczi:
etimòlogijô: òb. брат
bôczënk: