Dodôwk:Lësta Swadesha (hòlandzczi)

Wikisłowôrz - wòlny ë wielojãzëkòwi słowôrz
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
 1. ik
 2. je, jij
 3. hij
 4. me, mij
 5. ze, zij
 6. zij
 7. u
 8. tam to
 9. tu
 10. tam
 11. chto
 12. co
 13. dze
 14. czedë
 15. jak
 16. nié, nie, ni
 17. kòżdi
 18. wiele
 19. czile
 20. mało
 21. jiny, jinszi
 22. jeden
 23. dwa
 24. trzë
 25. sztërë
 26. piãc
 27. wiôldżi
 28. dłudżi
 29. szeroczi
 30. gãsti
 31. cãżczi
 32. môłi
 33. krótczi
 34. wąsczi
 35. cenczi
 36. białka
 37. chłop
 38. człowiek
 39. dzeckò
 40. białka, slëbnô
 41. slëbny, chłop
 42. mëma
 43. òjc
 44. zwiérz
 45. rëba
 46. ptôch
 47. pies
 48. wsza
 49. wąż
 50. robôk
 51. drzéwiã
 52. las
 53. czij
 54. brzôd
 55. semiã, semiónkò
 56. lëst
 57. kòrzéń, kùrdzel
 58. kóra
 59. kwiat
 60. trôwa
 61. lina, sznur
 62. skóra
 63. miãso
 64. krew
 65. gnôt
 66. tłëst, sadło
 67. jajco
 68. róg
 69. ògón, tëpa
 70. pióro
 71. włosë
 72. głowa
 73. ùchò
 74. òkò
 75. nos, cnik
 76. gãba, flaba, munia
 77. ząb
 78. jãzëk
 79. nokc, paznokc
 80. stopa
 81. noga
 82. kòlano
 83. rãka
 84. skrzidło
 85. brzëch, żot
 86. wątpia, flaczi, brzëchòwina
 87. szëja
 88. plecë
 89. piers
 90. serce
 91. wątroba
 92. pic
 93. jesc
 94. grëzc
 95. cëcac
 96. plëwac
 97. wracac, wonôtowac, blékac
 98. dic
 99. òddichac
 100. smiac sã
 101. widzec
 102. czëc
 103. wiedzec
 104. mëslëc, dëdac
 105. cknąc
 106. bòjec sã
 107. spac
 108. żëc
 109. ùmierac
 110. zabijac
 111. biôtkòwac
 112. jachtowac ???
 113. ùderzëc
 114. cyc, cąc, rznąc, sekac
 115. rozdzelac, rozparłãczac ???
 116. pchnąc, seknąc, kolnąc ???
 117. drapac, skrobac
 118. kòpac, rëc
 119. płëwac
 120. lôtac
 121. jic
 122. przëchôdac
 123. leżec
 124. sadac
 125. wstawac
 126. skrãcac
 127. pôdac
 128. dôwac
 129. trzëmac
 130. scëskac
 131. trzéc
 132. mëc
 133. wëcerac
 134. cygnąc
 135. pchac
 136. cëskac
 137. rzeszëc
 138. szëc
 139. rechòwac
 140. gôdac
 141. spiéwac
 142. grac
 143. płëwac
 144. płënąc
 145. miarznąc
 146. pùchnąc
 147. słuńce
 148. miesądz
 149. gwiôzda
 150. wòda
 151. deszcz
 152. rzéka
 153. jezero
 154. mòrze
 155. sól
 156. kam
 157. piôsk
 158. pich
 159. zemia
 160. blóna
 161. dôka
 162. niebò
 163. wiater
 164. sniég
 165. lód
 166. dim
 167. òdżin
 168. pòpiół
 169. pôlëc
 170. darga, droga
 171. góra
 172. czerwòny
 173. zelony
 174. żôłti
 175. biôłi
 176. czôrny
 177. noc
 178. dzéń
 179. rok
 180. cepłi
 181. zëmny
 182. fùl
 183. nowi
 184. stôri
 185. dobri
 186. złi, lëchi
 187. zgniti
 188. nielusy, brëdny
 189. prosti
 190. òkrãgłi
 191. òstri
 192. tãpi
 193. głôdczi, równy
 194. mòkri
 195. sëchi
 196. bezzmiłkòwi
 197. blisczi, krótczi, blëżny
 198. daleczi
 199. prawi
 200. lewi
 201. przë, kòle, kòl
 202. w
 203. z
 204. ë
 205. żelë, jeżlë
 206. , , ga
 207. miono