ik

Wikisłowôrz - wòlny ë wielojãzëkòwi słowôrz

ik (frizyjsczi)[edicëjô]


wëmòwa:
znaczenia:

(1.1)

zjinaka:
przëmiôrë:

(1.1)

syntaksa:
kòlokacëje:
synonimë:
antonimë:
krewnë:
frazeòlogòwé związczi:
etimòlogijô:
bôczënk: Ne słowò òsta impòrtowóné ë mòże zamëkac w se fele. Sprawdzë je ë jeżlë mdze dobré, téj rëmni nen bôczënk.


ik (hòlandzczi)[edicëjô]


wëmòwa:
znaczenia:

(1.1)

zjinaka:
przëmiôrë:

(1.1) Ik weet dat ze deze middag aan het eten is.→ wiém, że òna terôzkù pôłnie.
(1.1) Ik ben thuis. → jem doma.

syntaksa:
kòlokacëje:
synonimë:
antonimë:
krewnë:
frazeòlogòwé związczi:
etimòlogijô:
bôczënk: Ne słowò òsta impòrtowóné ë mòże zamëkac w se fele. Sprawdzë je ë jeżlë mdze dobré, téj rëmni nen bôczënk.