Przejdź do zawartości

tur

Wikisłowôrz - wòlny ë wielojãzëkòwi słowôrz
Przëpôdk Pòjedińczô lëczba Wielnô lëczba
nazéwôcz tur ture
rodzôcz tura turów
dôwôcz turowi turóm
winowôcz tura ture
nôrzãdzôcz turã turama
môlnik turze turach
wòłôcz tur ture
tur: turowi bik (1.1)


wëmòwa:
znaczenia:

(1.1) dzëwié bëdło gatënka Bos primigenius

zjinaka:
przëmiôrë:

(1.1)

syntaksa:
kòlokacëje:
synonimë: (1.1) dzëwi bik
antonimë: (1.1)
krewnë:
frazeòlogòwé związczi: (1.1) mòcny jak tur
etimòlogijô: òd prasłowiańskégò *turъ, òd praindogermańsczégò *táwros, òd prasemicczégò *θawr- (= bik)
bôczënk:
dolmaczënk: