ako

Wikisłowôrz - wòlny ë wielojãzëkòwi słowôrz

ako (dolnosorbsczi)[edicëjô]


wëmòwa:
znaczenia:

(1.1) jak, òd
(1.2) jaknò, jakno

zjinaka:
przëmiôrë:

(1.1) Grodk jo staršy ako Chośebuz, jo wón był južo 893 od kejžora Arnulfa twarjony. → Grodk je starszi òd Chòcebuża, òstôł założony w 893 r. òb czezera Arnulfa.
(1.2) Kompozicija ako słowotworna metoda jo w dolnoserbšćinje podrědowanu rolu grała. → Złożenié jakno metoda słowòtworna grała w dolnosorbsczim jãzëkù pòdliżną rolã.

syntaksa:
kòlokacëje:
synonimë:
antonimë:
krewnë:
frazeòlogòwé związczi:
etimòlogijô:
bôczënk:

ako (chòrwacczi)[edicëjô]


wëmòwa:
znaczenia:

(1.1) jaknò, jakno

zjinaka:
przëmiôrë:

(1.1)

syntaksa:
kòlokacëje:
synonimë:
antonimë:
krewnë:
frazeòlogòwé związczi:
etimòlogijô:
bôczënk:

ako (suahili)[edicëjô]


wëmòwa:
znaczenia:

(1.1) twój

zjinaka:
przëmiôrë:

(1.1)

syntaksa:
kòlokacëje:
synonimë:
antonimë:
krewnë:
frazeòlogòwé związczi:
etimòlogijô:
bôczënk:

ako (serbsczi)[edicëjô]


wëmòwa:
znaczenia:

(1.1) jak, czéj, żlë

zjinaka:
przëmiôrë:

(1.1)

syntaksa:
kòlokacëje:
synonimë:
antonimë:
krewnë:
frazeòlogòwé związczi:
etimòlogijô:
bôczënk: Ne słowò òsta impòrtowóné ë mòże zamëkac w se fele. Sprawdzë je ë jeżlë mdze dobré, téj rëmni nen bôczënk.