Kategòrëjô:Wilamòwsczi

Wikisłowôrz - wòlny ë wielojãzëkòwi słowôrz

(Żelë słowò je ju w słowôrzu, przéńdzesz do jegò edicëji.)
Wskôze òpisëwaniô słôwFAQ

Biblografijô:[edicëjô]

  • Ludwik Młynek, Narzecze wilamowickie, J.Pisz, Tarnów, 1907
  • Józef Latosiński, Monografia miasteczka Wilamowic, Kraków, 1909
  • Herman Mojmir, Wörterbuch der deutschen Mundart von Wilamowice (Słownik niemieckiej gwary Wilamowic), Polska Akademia Umiejętności, Kraków, 1930-1936.
  • Adam Kleczkowski, Dialekt Wilamowic w zachodniej Galicji. Fonetyka i fleksja, Polska Akademia Umiejętności, Kraków, 1920
  • Adam Kleczkowski, Dialekt Wilamowic w zachodniej Galicji. Składnia, Uniwersytet Poznański, Poznań, 1921
  • Maria Katarzyna Lasatowicz, Die deutsche Mundart von Wilamowice zwischen 1920 und 1987, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Opole, 1992
  • Tomasz Wicherkiewicz, The Making of a Language: The Case of the Idiom of Wilamowice, Mouton de Gruyter, 2003, ISBN 3-11-017099-X
  • (red.) Antoni Barciak, Wilamowice przyroda, historia, język, kultura, oraz społeczeństwo miasta i gminy
  • Józef Gara, Zbiór wierszy o wilamowskich obrzędach i obyczajach oraz Słownik języka wilamowskiego, Stowarzyszenie Na Rzecz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Miasta Wilamowice "Wilamowianie", Bielsko-Biała, 2004, ISBN 83-914917-8-1

Pòdkategòrëje

Na kategòrrjô zamëkô w se blós nôslédną pòdkategòrëjã.

W