Ebbe

Wikisłowôrz - wòlny ë wielojãzëkòwi słowôrz

Ebbe (miemiecczi)[edicëjô]


wëmòwa:
znaczenia:

(1.1) aba, przëpłiw ë òdpłiw

zjinaka:
przëmiôrë:

(1.1)

syntaksa:
kòlokacëje:
synonimë:
antonimë:
krewnë:
frazeòlogòwé związczi:
etimòlogijô: ze strzédnowiekòwégò dolnomiemiecczégò
bôczënk: