Dodôwk:Lësta Swadesha (kaszëbsczi)

Wikisłowôrz - wòlny ë wielojãzëkòwi słowôrz
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
 1. ,
 2. òn
 3. , ma
 4. wa,
 5. òni
 6. to
 7. tam to
 8. tu
 9. tam
 10. chto
 11. co
 12. dze
 13. czedë
 14. jak
 15. nié, nie, ni
 16. kòżdi
 17. wiele
 18. czile
 19. mało
 20. jiny, jinszi
 21. jeden
 22. dwa
 23. trzë
 24. sztërë
 25. piãc
 26. wiôldżi
 27. dłudżi
 28. szeroczi
 29. gãsti
 30. cãżczi
 31. môłi
 32. krótczi
 33. wąsczi
 34. cenczi
 35. białka
 36. chłop
 37. człowiek
 38. dzeckò
 39. białka, slëbnô
 40. slëbny, chłop
 41. mëma
 42. òjc
 43. zwiérz
 44. rëba
 45. ptôch
 46. pies
 47. wsza
 48. wąż
 49. robôk
 50. drzéwiã
 51. las
 52. czij
 53. brzôd
 54. semiã, semiónkò
 55. lëst
 56. kòrzéń, kùrdzel
 57. kóra
 58. kwiat
 59. trôwa
 60. lina, sznur
 61. skóra
 62. miãso
 63. krew
 64. gnôt
 65. tłëst, sadło
 66. jajco
 67. róg
 68. ògón, tëpa
 69. pióro
 70. włosë
 71. głowa
 72. ùchò
 73. òkò
 74. nos, cnik
 75. gãba, flaba, munia
 76. ząb
 77. jãzëk
 78. nokc, paznokc
 79. stopa
 80. noga
 81. kòlano
 82. rãka
 83. skrzidło
 84. brzëch, żot
 85. wątpia, flaczi, brzëchòwina
 86. szëja
 87. plecë
 88. piers
 89. serce
 90. wątroba
 91. pic
 92. jesc
 93. grëzc
 94. cëcac
 95. plëwac
 96. wracac, wonôtowac, blékac
 97. dic
 98. òddichac
 99. smiac sã
 100. widzec
 101. czëc
 102. wiedzec
 103. mëslëc, dëdac
 104. cknąc
 105. bòjec sã
 106. spac
 107. żëc
 108. ùmierac
 109. zabijac
 110. biôtkòwac
 111. jachtowac ???
 112. ùderzëc
 113. cyc, cąc, rznąc, sekac
 114. rozdzelac, rozparłãczac ???
 115. pchnąc, seknąc, kolnąc ???
 116. drapac, skrobac
 117. kòpac, rëc
 118. płëwac
 119. lôtac
 120. jic
 121. przëchôdac
 122. leżec
 123. sadac
 124. wstawac
 125. skrãcac
 126. pôdac
 127. dôwac
 128. trzëmac
 129. scëskac
 130. trzéc
 131. mëc
 132. wëcerac
 133. cygnąc
 134. pchac
 135. cëskac
 136. rzeszëc
 137. szëc
 138. rechòwac
 139. gôdac
 140. spiéwac
 141. grac
 142. płëwac
 143. płënąc
 144. miarznąc
 145. pùchnąc
 146. słuńce
 147. miesądz
 148. gwiôzda
 149. wòda
 150. deszcz
 151. rzéka
 152. jezero
 153. mòrze
 154. sól
 155. kam
 156. piôsk
 157. pich
 158. zemia
 159. blóna
 160. dôka
 161. niebò
 162. wiater
 163. sniég
 164. lód
 165. dim
 166. òdżin
 167. pòpiół
 168. pôlëc
 169. darga, droga
 170. góra
 171. czerwòny
 172. zelony
 173. żôłti
 174. biôłi
 175. czôrny
 176. noc
 177. dzéń
 178. rok
 179. cepłi
 180. zëmny
 181. fùl
 182. nowi
 183. stôri
 184. dobri
 185. złi, lëchi
 186. zgniti
 187. nielusy, brëdny
 188. prosti
 189. òkrãgłi
 190. òstri
 191. tãpi
 192. głôdczi, równy
 193. mòkri
 194. sëchi
 195. bezzmiłkòwi
 196. blisczi, krótczi, blëżny
 197. daleczi
 198. prawi
 199. lewi
 200. przë, kòle, kòl
 201. w
 202. z
 203. ë
 204. żelë, jeżlë
 205. , , ga
 206. miono