Przejdź do zawartości

Wikisłowôrz - wòlny ë wielojãzëkòwi słowôrz

transkripcëjô: ni
wëmòwa:  ùczëjë ?
znaczenia:
partikla môlu, partikla czasu

(1.1) w, na, przez, òb, do

wielnik

(2.1) - dwa, 2

zjinaka:
przëmiôrë:

(1.1) います。(はこなかねこいます。hako no naka ni neko ga imasu.) → Bënë pùdła je kòt.
(2.1) あなた持っています。(あなたさつほんもっています。anata wa nisatsu no hon o motte imasu)→ Môsz dwie knéżczi.

syntaksa:
kòlokacëje:
synonimë:
antonimë:
krewnë:
frazeòlogòwé związczi:
etimòlogijô:
bôczënk: