Przejdź do zawartości

æfterra geola

Wikisłowôrz - wòlny ë wielojãzëkòwi słowôrz

æfterra geola (stôroanielsczi)[edicëjô]


wëmòwa:
znaczenia:

(1.1) stëcznik

zjinaka:
przëmiôrë:

(1.1)

 syntaksa:
kòlokacëje:
synonimë:
antonimë:
krewnë:
frazeòlogòwé związczi:
etimòlogijô:
bôczënk: Ne słowò òsta impòrtowóné ë mòże zamëkac w se fele. Sprawdzë je ë jeżlë mdze dobré, téj rëmni nen bôczënk.