telewizija

Wikisłowôrz - wòlny ë wielojãzëkòwi słowôrz

telewizija (dolnosorbsczi)[edicëjô]


wëmòwa:
znaczenia:
jistnik, białczi ôrt

(1.1) telewizëjô

zjinaka: pl telewizij|a, ~e, ~i, ~u, ~u, ~i; Szablóna:du ~i, ~owu, ~oma, ~i, ~oma, ~oma; wl ~e, ~ow, ~am, ~e, ~ami, ~ach
przëmiôrë:

(1.1)

syntaksa:
kòlokacëje: glědaś telewiziju → òbzérac telewizëjã
synonimë:
antonimë:
krewnë: znank. telewizny
frazeòlogòwé związczi:
etimòlogijô:
bôczënk:

telewizija (górnosorbsczi)[edicëjô]


wëmòwa:
znaczenia:
jistnik, białczi ôrt

(1.1) telewizëjô

zjinaka:
przëmiôrë:

(1.1)

syntaksa:
kòlokacëje: hladać telewiziju → òbzérac telewizëjã
synonimë:
antonimë:
krewnë:
frazeòlogòwé związczi:
etimòlogijô:
bôczënk: