Przejdź do zawartości

artykuł

Wikisłowôrz - wòlny ë wielojãzëkòwi słowôrz

artykuł (pòlsczi)[edicëjô]


wëmòwa:
znaczenia:

(1.1) artikel, ùsôdzk
(1.2) wôr
(1.3) statk

zjinaka:
przëmiôrë:

(1.1)

syntaksa:
kòlokacëje: (1.1) artykuł prasowy - gazétowi artikel (1.2) artykuły spożywcze - jôdné worë (1.3) artykuły gospodarstwa domowego - statczi domôcégò gòspòdarstwa
synonimë:
antonimë:
krewnë:
frazeòlogòwé związczi:
etimòlogijô:
bôczënk: