Przejdź do zawartości

aktivan

Wikisłowôrz - wòlny ë wielojãzëkòwi słowôrz

aktivan (serbsczi)[edicëjô]


wëmòwa:
znaczenia:

(1.1) aktiwny

zjinaka:
przëmiôrë:

(1.1)

syntaksa:
kòlokacëje:
synonimë:
antonimë:
krewnë:
frazeòlogòwé związczi:
etimòlogijô:
bôczënk: Ne słowò òsta impòrtowóné ë mòże zamëkac w se fele. Sprawdzë je ë jeżlë mdze dobré, téj rëmni nen bôczënk.