Przejdź do zawartości

advokat

Wikisłowôrz - wòlny ë wielojãzëkòwi słowôrz


wëmòwa:
znaczenia:

(1.1) adwokata

zjinaka:
przëmiôrë:

(1.1)

syntaksa:
kòlokacëje:
synonimë:
antonimë:
krewnë:
frazeòlogòwé związczi:
etimòlogijô:
bôczënk: aktualno w Chòrwacëji brëkùje sã słowa odvjetnik

advokat (serbsczi)

[edicëjô]


wëmòwa:
znaczenia:

(1.1) adwokata

zjinaka:
przëmiôrë:

(1.1)

syntaksa:
kòlokacëje:
synonimë:
antonimë:
krewnë:
frazeòlogòwé związczi:
etimòlogijô:
bôczënk: òb. адвокат


advokat (slovio)

[edicëjô]


wëmòwa:
znaczenia:

(1.1) adwokata

zjinaka:
przëmiôrë:

(1.1)

syntaksa:
kòlokacëje:
synonimë:
antonimë:
krewnë:
frazeòlogòwé związczi:
etimòlogijô:
bôczënk: òb. адвокат