Przejdź do zawartości

Wikisłowôrz - wòlny ë wielojãzëkòwi słowôrz


wëmòwa:
znaczenia:

(1.1) jaż

zjinaka:
przëmiôrë:

(1.1)

syntaksa:
kòlokacëje: aż do - jaż do, liczi; aż miło słuchać - to rôd czëjë
synonimë:
antonimë:
krewnë:
frazeòlogòwé związczi:
etimòlogijô:
bôczënk: