Brëkòwnik:Hydriz

Wikisłowôrz - wòlny ë wielojãzëkòwi słowôrz
Wieżô Babel brëkòwnika
en-N This user has a native understanding of English.
zh-Hans-N 简体中文是这位用户的母语
zh-Hant-3 這位使用者有進階水平的繁體中文知識。
csb-0 Kaszëbsczi jãzëk nie je zrozmiałi dlô negò brëkòwnika (abò mô òn z nim stolemné problemë).
Jãzëczi brëkòwników

Hi, I am Hydriz. Please visit my userpage on Meta for more information about me.

Wiki statistics[edicëjô]

Number of pages 2738
Number of articles 1683
Number of uploaded files 0
Number of registered users 2691
Number of active users 4
Number of admins 1
Number of total edits 35 713