Przejdź do zawartości

Albanjanka

Wikisłowôrz - wòlny ë wielojãzëkòwi słowôrz


wëmòwa:
znaczenia:

(1.1) Albanka

zjinaka:
przëmiôrë:

(1.1)

syntaksa:
kòlokacëje:
synonimë:
antonimë:
krewnë: znankòwnik albanski, jist. Alban, Albanjan, Albanc, Albančan
frazeòlogòwé związczi:
etimòlogijô:
bôczënk: