Przejdź do zawartości

*borda

Wikisłowôrz - wòlny ë wielojãzëkòwi słowôrz

*borda (prasłowiańsczi)[edicëjô]


wëmòwa:
znaczenia:

(1.1) barda, broda

zjinaka:
przëmiôrë:

(1.1)

syntaksa:
kòlokacëje:
synonimë:
antonimë:
krewnë:
frazeòlogòwé związczi:
etimòlogijô: Z prajindoeùropejsczégò (PIE): *bʰardʰeh₂
bôczënk: Òdprôwódné słowa: