Przejdź do zawartości

второй

Wikisłowôrz - wòlny ë wielojãzëkòwi słowôrz

второй (rusczi)[edicëjô]

transkripcëjô:
wëmòwa:
znaczenia:

(1.1) drëdżi

zjinaka:
przëmiôrë:

(1.1)

syntaksa:
kòlokacëje:
synonimë:
antonimë:
krewnë:
frazeòlogòwé związczi:
etimòlogijô:
bôczënk: Ne słowò òsta impòrtowóné ë mòże zamëkac w se fele. Sprawdzë je ë jeżlë mdze dobré, téj rëmni nen bôczënk.