Uprawnienia grup użytkowników

Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Poniżej znajduje się spis zdefiniowanych na tej wiki grup użytkowników, z wyszczególnieniem przydzielonych im uprawnień. Sprawdź stronę z dodatkowymi informacjami o uprawnieniach.

Legenda:

 • Przyznane uprawnienie
 • Odebrane uprawnienie
GrupaUprawnienia
(wszëtcë)
 • Czëtanié starnów (read)
 • Edicëjô starnów (edit)
 • Edycja swoich preferencji (editmyoptions)
 • Edycja swoich prywatnych danych (np. adres e-mail, prawdziwe imię i nazwisko) (editmyprivateinfo)
 • Edycja swojej listy obserwowanych stron. Niektóre akcje mogą dodawać strony do obserwowanych bez tego uprawnienia. (editmywatchlist)
 • Korzystanie ze strony testowej skalowania VIPS Special:VipsTest (vipsscaler-test)
 • Podgląd filtrów nadużyć (abusefilter-view)
 • Podgląd rejestru nadużyć (abusefilter-log)
 • Podgląd swoich prywatnych danych (np. adres e-mail, prawdziwe imię i nazwisko) (viewmyprivateinfo)
 • Podgląd swojej listy obserwowanych stron (viewmywatchlist)
 • Tworzenie krótkich adresów URL (urlshortener-create-url)
 • Zapisënk przez jinterfejs API (writeapi)
 • Ùsôdzanié nowich kòntów brëkòwników (createaccount)
 • Ùsôdzanié starnów (bez starnów diskùsëji) (createpage)
 • Ùsôdzanié starnów diskùsëji (createtalk)
 • Łączenie swojego konta (centralauth-merge)
Twórcy kont
(lësta nôlëżników karna)
 • Brak ograniczeń przepustowości (noratelimit)
Aùtomatno zacwierdzony brëkòwnicë
 • Bez ògrańczeniów przez òpiartë na adresë IP limitë (autoconfirmed)
 • Edycja stron zabezpieczonych na poziomie „Zezwòlë blós aùtomatno zacwierdzonym brëkòwnikòm” (editsemiprotected)
 • Podgląd szczegółów wpisów w rejestrze nadużyć (abusefilter-log-detail)
 • Pominięcie zabezpieczenia CAPTCHA (skipcaptcha)
 • Przenoszenié starnów (move)
 • Resetowanie błędnych lub transkodowanych filmów, które zostały ponownie umieszczone w kolejce zadań (transcode-reset)
 • Zapisywanie książek jako strony użytkownika (collectionsaveasuserpage)
 • Zapisywanie książek jako wspólnej strony (collectionsaveascommunitypage)
Bòtë
(lësta nôlëżników karna)
 • Automatyczne oznaczanie własnych edycji jako „sprawdzone” (autopatrol)
 • Bez ògrańczeniów przez òpiartë na adresë IP limitë (autoconfirmed)
 • Brak ograniczeń przepustowości (noratelimit)
 • Drobne zmiany na stronach dyskusji użytkowników nie włączają powiadomienia o nowej wiadomości (nominornewtalk)
 • Edycja stron zabezpieczonych na poziomie „Zezwòlë blós aùtomatno zacwierdzonym brëkòwnikòm” (editsemiprotected)
 • Nacéchòwanié edicëjó jakno aùtomatnych (bot)
 • Pominięcie zabezpieczenia CAPTCHA (skipcaptcha)
 • Przenoszenié starnów bez ùsôdzania przeczérowaniów na placu stôregò miona (suppressredirect)
 • Zapisënk przez jinterfejs API (writeapi)
 • Zwiększony limit w zapytaniach wykonywanych poprzez interfejs API (apihighlimits)
Biórokracë
(lësta nôlëżników karna)
Checkuserzy
(lësta nôlëżników karna)
 • Podgląd prywatnych danych w rejestrze nadużyć (abusefilter-private)
 • Podgląd rejestru dostępu do prywatnych szczegółów filtru nadużyć (abusefilter-private-log)
 • Przeglądanie rejestru checkuser (checkuser-log)
 • Sprawdzanie adresów IP oraz innych informacji o użytkownikach (checkuser)
 • Włączenie weryfikacji dwuetapowej (oathauth-enable)
Zatwierdzeni użytkownicy
(lësta nôlëżników karna)
 • Bez ògrańczeniów przez òpiartë na adresë IP limitë (autoconfirmed)
 • Edycja stron zabezpieczonych na poziomie „Zezwòlë blós aùtomatno zacwierdzonym brëkòwnikòm” (editsemiprotected)
 • Podgląd szczegółów wpisów w rejestrze nadużyć (abusefilter-log-detail)
 • Pominięcie zabezpieczenia CAPTCHA (skipcaptcha)
 • Przenoszenié starnów (move)
 • Resetowanie błędnych lub transkodowanych filmów, które zostały ponownie umieszczone w kolejce zadań (transcode-reset)
 • Zapisywanie książek jako strony użytkownika (collectionsaveasuserpage)
 • Zapisywanie książek jako wspólnej strony (collectionsaveascommunitypage)
Importerzy
(lësta nôlëżników karna)
 • Importowanie stron poprzez przesłanie pliku (importupload)
 • Importowanie stron z innych wiki (import)
 • Włączenie weryfikacji dwuetapowej (oathauth-enable)
Administratorzy interfejsu
(lësta nôlëżników karna)
 • Edycja interfejsu użytkownika (editinterface)
 • Edycja plików CSS innych użytkowników (editusercss)
 • Edycja plików CSS projektu (editsitecss)
 • Edycja plików JSON innych użytkowników (edituserjson)
 • Edycja plików JSON projektu (editsitejson)
 • Edycja plików JavaScript innych użytkowników (edituserjs)
 • Edycja plików JavaScript projektu (editsitejs)
 • Włączenie weryfikacji dwuetapowej (oathauth-enable)
Uprawnieni do logowania się z zablokowanych adresów IP
(lësta nôlëżników karna)
 • Obejście automatycznych blokad zakładanych na serwery wyjściowe sieci Tor (torunblocked)
 • Obejście blokad, automatycznych blokad i blokad zakresów adresów IP (ipblock-exempt)
Rewizorzy
(lësta nôlëżników karna)
 • Blokowanie użytkownika i ukrywanie od publiczności (hideuser)
 • Podgląd rejestrów prywatnych (suppressionlog)
 • Podgląd ukrytych wpisów w rejestrze nadużyć (abusefilter-hidden-log)
 • Podgląd, ukrywanie i odkrywanie wersji ukrytych przed wszystkimi (suppressrevision)
 • Ukrywanie wpisów w rejestrze nadużyć (abusefilter-hide-log)
 • Usuwanie i odtwarzanie określonej wersji strony (deleterevision)
 • Usuwanie i przywracanie wpisów rejestru (deletelogentry)
 • Włączenie weryfikacji dwuetapowej (oathauth-enable)
Stewardzi
(lësta nôlëżników karna)
 • Brak ograniczeń przepustowości (noratelimit)
 • Edycja uprawnień użytkowników (userrights)
Rewizorzë
(lësta nôlëżników karna)
 • Podgląd ukrytych wpisów w rejestrze nadużyć (abusefilter-hidden-log)
 • Ukrywanie wpisów w rejestrze nadużyć (abusefilter-hide-log)
Sprôwnicë
(lësta nôlëżników karna)
 • Automatyczne oznaczanie własnych edycji jako „sprawdzone” (autopatrol)
 • Bez ògrańczeniów przez òpiartë na adresë IP limitë (autoconfirmed)
 • Blokowanie użytkownikom możliwości edycji (block)
 • Blokowanie użytkownikom możliwości wysyłania wiadomości (blockemail)
 • Brak ograniczenia przed zakładaniem kont o podobnych nazwach do już istniejących (override-antispoof)
 • Brak ograniczeń przepustowości (noratelimit)
 • Dostęp do rejestru zmian weryfikacji dwuetapowej (oathauth-view-log)
 • Edycja interfejsu użytkownika (editinterface)
 • Edycja modelu zawartości strony (editcontentmodel)
 • Edycja plików JSON innych użytkowników (edituserjson)
 • Edycja plików JSON projektu (editsitejson)
 • Edycja stron zabezpieczonych na poziomie „Zezwòlë blós aùtomatno zacwierdzonym brëkòwnikòm” (editsemiprotected)
 • Edycja stron zabezpieczonych na poziomie „Zezwòlë blós sprôwnikòm” (editprotected)
 • Ignorowanie czarnej listy tytułów lub nazw użytkowników (tboverride)
 • Importowanie stron z innych wiki (import)
 • Lokalne odblokowywanie globalnych blokad (globalblock-whitelist)
 • Modyfikowanie filtrów nadużyć (abusefilter-modify)
 • Modyfikowanie filtrów nadużyć z zastrzeżonymi operacjami (abusefilter-modify-restricted)
 • Môlowé nadpisëwanié egzystëjącegò lopka, we wespóldzelnych dostónkach (reupload-shared)
 • Nadpisëwanié egzystëjącegò, rëchli przez se wësłonegò, lopka (reupload-own)
 • Nadpisëwanié egzystëjących lopków (reupload)
 • Obejście blokad, automatycznych blokad i blokad zakresów adresów IP (ipblock-exempt)
 • Odtwarzanie usuniętych stron (undelete)
 • Oznaczanie edycji jako „sprawdzone” (patrol)
 • Oznaczanie rewertu jako edycji bota (markbotedits)
 • Podgląd informacji o aktualnym statusie transkodowania (transcode-status)
 • Podgląd listy stron nieobserwowanych (unwatchedpages)
 • Podgląd rejestru czarnej listy tytułów (titleblacklistlog)
 • Podgląd szczegółów wpisów w rejestrze nadużyć (abusefilter-log-detail)
 • Podgląd usuniętego tekstu i zmian pomiędzy usuniętymi wersjami (deletedtext)
 • Podgląd usuniętych wersji bez przypisanego im tekstu (deletedhistory)
 • Pominięcie zabezpieczenia CAPTCHA (skipcaptcha)
 • Przeglądanie filtrów nadużyć oznaczonych jako prywatne (abusefilter-view-private)
 • Przenoszenie stron kategorii (move-categorypages)
 • Przenoszenié lopków (movefile)
 • Przenoszenié starnów (move)
 • Przenoszenié starnów bez ùsôdzania przeczérowaniów na placu stôregò miona (suppressredirect)
 • Przenoszenié starnów brëkòwników (move-rootuserpages)
 • Przenoszenié starnów do grëpë z pòdstarnama (move-subpages)
 • Przeszukiwanie usuniętych stron (browsearchive)
 • Resetowanie błędnych lub transkodowanych filmów, które zostały ponownie umieszczone w kolejce zadań (transcode-reset)
 • Szybkie wycofywanie zmian wprowadzonych przez użytkownika, który jako ostatni edytował stronę (rollback)
 • Tworzenie i (dez)aktywowanie znaczników (managechangetags)
 • Tworzenie krótkich adresów URL (urlshortener-create-url)
 • Usuwanie znaczników z bazy danych (deletechangetags)
 • Usuwanie i odtwarzanie określonej wersji strony (deleterevision)
 • Usuwanie i przywracanie wpisów rejestru (deletelogentry)
 • Usuwanie stron (delete)
 • Wladënk lopków (upload)
 • Wysyłanie wiadomości do wielu użytkowników jednocześnie (massmessage)
 • Wyświetlanie wpisów do logów filtrów nadużyć oznaczonych jako prywatne (abusefilter-log-private)
 • Włączenie weryfikacji dwuetapowej (oathauth-enable)
 • Zmiana poziomu zabezpieczenia i edycja stron zabezpieczonych kaskadowo (protect)
 • Zwiększony limit w zapytaniach wykonywanych poprzez interfejs API (apihighlimits)
 • Ùrmòwé rëmanié starnów (nuke)
 • Ùsôdzanié nowich kòntów brëkòwników (createaccount)
 • Łączenie historii edycji stron (mergehistory)
 • Możliwość dodawania do grupy: Uprawnieni do logowania się z zablokowanych adresów IP
 • Możliwość usuwania z grupy: Uprawnieni do logowania się z zablokowanych adresów IP
Importerzy transwiki
(lësta nôlëżników karna)
 • Importowanie stron z innych wiki (import)
 • Włączenie weryfikacji dwuetapowej (oathauth-enable)
Brëkòwnicë
(lësta nôlëżników karna)
 • Czëszczenié pòdrãczny pamiãcë starnë bez pëtaniô ò pòcwierdzenié (purge)
 • Czëtanié starnów (read)
 • Céchòwanié edicëjów jakno drobnëch (minoredit)
 • Dodawanie i usuwanie dowolnych znaczników z poszczególnych wersji i wpisów w rejestrze (changetags)
 • Edicëjô starnów (edit)
 • Edycja własnych plików CSS (editmyusercss)
 • Edycja własnych plików JSON (editmyuserjson)
 • Edycja własnych plików JavaScript (editmyuserjs)
 • Podgląd rejestru czarnej listy spamu (spamblacklistlog)
 • Przenoszenie stron kategorii (move-categorypages)
 • Przenoszenié starnów brëkòwników (move-rootuserpages)
 • Wprowadzanie znaczników wraz z własnymi zmianami (applychangetags)
 • Wysyłanie e‐maili do innych użytkowników (sendemail)
 • Zapisënk przez jinterfejs API (writeapi)
 • Zarządzanie uprawnieniami OAuth (mwoauthmanagemygrants)
 • Ùsôdzanié starnów (bez starnów diskùsëji) (createpage)
 • Ùsôdzanié starnów diskùsëji (createtalk)

Ograniczenia przestrzeni nazw

Przestrzeń nazwUprawnienia pozwalające użytkownikom na edytowanie
MediaWiki
 • Edycja interfejsu użytkownika (editinterface)
Gadżet
 • Edycja gadżetów JavaScript oraz stron CSS (gadgets-edit)
Definicja gadżetu
 • Edycja definicji gadżetów (gadgets-definition-edit)